פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
06/04/2017 14:00
רחצה
חוטית נודדת
הרבה (מעל 50)
מעל 10
כן
כעשרים מדוזות על הטבלאות והחוף מתחת לתל בשקמונה.