פרטי דיווח
חוטית
הרצליה
07/04/2017 14:00
גלישה
מדוזה מצויה
מעל 60
כן
כן