פרטי דיווח
דור אדליסט
חיפה צפון - החוף השקט, בת גלים ושקמונה
06/04/2017 16:00
הליכה על החוף
חוטית נודדת
בינוני (מעל 10)
30-60
כן