פרטי דיווח
יואב
הרצליה
08/04/2017 08:00
שיט
אורליה
הרבה (מעל 50)
10-30
כן
כן
לא
קבוצה גדולה של 150 מדוזות לא צורבות