פרטי דיווח
רז לסקי
הרצליה
08/04/2017 13:00
גלישה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן
לא
שלוש מדוזות במים ועוד סביבות 8 על החוף