פרטי דיווח
יחי קוממי
חיפה דרום - חוף זמיר, דדו והסטודנטים
09/04/2017 13:00
גלישה
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
לא
לא
קיבלתי צריבה באוזן