פרטי דיווח
מנשה
תל אביב צפון - חוף הצוק ותל ברוך
17/04/2017 09:00
חוטית נודדת
מעט (עד 5 מדוזות)
10-30
כן
לא